ReBlogging ‘Vill du vara med i projektet “LYSSNA PÅ OSS” och hjälpa till att göra en enkät? Se hit!’ – Link Below

Jag är medarbetare i ett projekt som heter “LYSSNA PÅ OSS” och vi ska göra en enkät, som är riktad till vår målgrupp – kvinnor och icke-binära med autism och/eller ADHD. Enkäten kommer att handla om våra erfarenheter – kopplat till diagnosen, bland annat skola, vård, stöd, familj. Vi söker personer (tjejer och icke-binära) med […]

Vill du vara med i projektet “LYSSNA PÅ OSS” och hjälpa till att göra en enkät? Se hit!

About Yernasia Quorelios

Writer, Philosopher, Pseudo Psyche, Ascension Assistant, WordSmith, Reader
This entry was posted in Relationship Insights. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s