ReBlogging ‘Dammigt ur / Dusty clock’ – Link Below

Smärta, kol, is ett uns kyla drar in över min själ skuggor jagar mitt identitet, långsamt toner dunkar ur gråtfärdiga högtalare medan notstället visar vägen trevande, sprakande, sansat

Dammigt ur / Dusty clock

About Yernasia Quorelios

Writer, Philosopher, Pseudo Psyche, Ascension Assistant, WordSmith, Reader
This entry was posted in Relationship Insights. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s