ReBlogging ‘Küçük Şeylerin Felsefesi’ – Link Below

Büyük şeylerin ve yüce ideallerin yol gösterici olmaktan çıktığı zamanımızda küçük ve sıradan şeyler bize ne öğretebilir? İtalyan felsefeci Francesca Rigotti Küçük Şeylerin Felsefesi’nde eşyalarla, nesnelerle, gündelik pratiklerle ilişkimizi özel bir felsefi yaklaşımla ele alıyor; kavramlar, argümanlar, çözümlemeler kadar metaforlar, imgeler, gündelik dil de bu yaklaşımın temel unsurları. Rigotti minimalizmin “az çoktur” ve “küçük güzeldir” […]

Küçük Şeylerin Felsefesi

About Yernasia Quorelios

Writer, Philosopher, Pseudo Psyche, Ascension Assistant, WordSmith, Reader
This entry was posted in Relationship Insights. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s